Parowozownia Wolsztyn

Skocz do treści

Fot. Michał 'Doctor' Pawełczyk | Kraina Żywych Maszyn | parowozy.net


Parada 2017 - AKREDYTACJE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DLA MEDIÓW
XXIV PARADA PAROWOZÓW – WOLSZTYN 2017

 1. Podstawą wydania akredytacji dla mediów, upoważniającej do wejścia na teren Parowozowni Wolsztyn w dniach 28-30.05.2017 r., jest aktywna praca w zawodzie dziennikarza.
 2. Akredytacje wydawane są na podstawie okazania legitymacji prasowej lub aktywnych portali, kanałów, blogów, stron internetowych, które związane są z tematyką kolejową.
 3. Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji w chwili, gdy wykazane medium nie jest zgodne z profilem wydarzenia, nie jest na bieżąco aktualizowane bądź napłynęło zbyt wiele zgłoszeń z jednej redakcji/kanału/konta.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00.
 5. Akredytację można odebrać w miejscu oznaczonym jako biuro prasowe/press office
  na terenie Parowozowni Wolsztyn najwcześniej w pierwszym dniu Parady Parowozów.
 6. Akredytacja upoważnia do wejścia na teren Parowozowni. Nie daje natomiast możliwości wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy (obszary oddzielone barierkami).
 7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 8. Zasady przyznawania akredytacji:
  • Uzupełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego pod linkiem: FORMULARZ
  • Akredytacja może zostać przyznana jedynie dziennikarzom lub fotoreporterom, którzy wyślą wypełniony formularz na adres info@parowozowniawolsztyn.pl do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.
  • Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
  • Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.
 9. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji zostaną przesłane na podany we wniosku adres e-mail do dnia 26.04.2017 r.
 10. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.
 11. Akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez Parowozownię Wolsztyn w każdym czasie bez podania przyczyny.
 12. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Parowozownia Wolsztyn.

Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady przyznania akredytacji oraz zobowiązuję się do ich respektowania i wykonywania. Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Parowozownię Wolsztyn w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

 

Formularz akredytacyjny:

   Formularz akredytacyjny

Design & Code: Doctor