Dla Mediów

Akredytacje

Informujemy, że odbiór akredytacji będzie możliwy w namiocie Parowozowni Wolsztyn oznaczonym zawieszką “PRESS”, umiejscowionym obok dyspozytorni, w daniach 3 maja (piątek) przed widowiskiem “Światło, para, dźwięk” oraz 4 maja (sobota) przez Paradą Parowozów w następujących godzinach:

3 maja – godz. 15:00-20:00

4 maja – godz. 9:00-14:00

Regulamin przyznawania akredytacji

 1. Podstawą wydania akredytacji dla mediów, upoważniającej do wejścia na teren Parowozowni Wolsztyn w dniach 3-5.05.2019 r., jest aktywna praca w zawodzie dziennikarza.
 2. Akredytacje wydawane są na podstawie okazania legitymacji prasowej lub aktywnych portali, kanałów, blogów, stron internetowych, które związane są z tematyką kolejową.
 3. Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji w chwili, gdy wykazane medium nie jest zgodne z profilem wydarzenia, nie jest na bieżąco aktualizowane bądź napłynęło zbyt wiele zgłoszeń z jednej redakcji / kanału / konta.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 23 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00.
 5. Akredytację można odebrać w namiocie oznaczonym jako biuro prasowe / pressoffice na terenie Parowozowni Wolsztyn najwcześniej w pierwszym dniu Parady Parowozów.
 6. Akredytacja upoważnia do wejścia na teren Parowozowni. Nie daje natomiast możliwości wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy (obszary oddzielone barierkami).
 7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 8. Zasady przyznawania akredytacji:
 • Uzupełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego pod linkiem: www.parowozowniawolsztyn.pl
 • Akredytacja może zostać przyznana jedynie dziennikarzom lub fotoreporterom, którzy wyślą skan wypełnionego formularza na adres info@parowozowniawolsztyn.pl do dnia 23.04.2019 r. do godz. 15:00.
 • Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
 • Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.
 1. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji zostaną przesłane
  na podany we wniosku adres e-mail do dnia 26.04.2019 r.
 2. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.
 3. Akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez Parowozownię Wolsztyn w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Parowozownia Wolsztyn.

Wysłanie formularza do organizatora wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Parowozownię Wolsztyn Instytucję Kultury Województwa Wielkopolskiego, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn.

Formularz akredytacyjny

Parowozownia Wolsztyn