Dostępność

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

1.Najbardziej dogodne wejście znajduje się od ul. Fabrycznej; jest to szeroka brama/furtka z poziomu chodnika.

2.Na zapleczu parowozowni od ulicy Fabrycznej umiejscowione są miejsca parkingowe dostępne również dla osób niepełnosprawnych, podłoże stanowi trawnik.

3.Do kasy biletowej przy wejściu prowadzą szerokie drzwi, wejście do kasy wymaga pokonania jednego stopnia wysokości 11 centymetrów.

4.Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na terenie obiektu pomiędzy halą napraw parowozów, a budynkiem muzealno-biurowym, prowadzi do niej łagodny podjazd z kostki brukowej.

5.Do budynku muzealno-biurowego prowadzi sześć schodów. Ekspozycja znajduje się na parterze budynku. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze, piętro budynku jest niedostępne dla osób odwiedzających. Futryny drzwi dostosowane są wielkością do rozmiarów wózka inwalidzkiego.

6.Większość terenu parowozowni jest wyłożona kostką brukową, przejście przez torowisko wyłożone jest prefabrykowanymi płytami betonowymi i nie stanowi bariery dla osób poruszających się na wózkach. Na terenie parowozowni białymi liniami wyznaczono strefę przebywania dla osób odwiedzających obiekt.

7.W obiekcie nie ma windy, ani innych urządzeń ułatwiających pokonywania schodów. Parowozownia nie posiada urządzań z audiodeskrypcją oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Do obiektu i pomieszczeń udostępnionych można wejść z psem asystującym.