Ciężka transportowa drezyna ręczna

Drezyna ta stanowi uzupełnienie drezyny sekcyjnej, lecz była używana wyłącznie do transportu materiałów na miejsce robót torowych – głównie szyn i to na niewielkie odległości. Drezyną tą z uwagi na dużą masę i brak jakichkolwiek hamulców nie można było rozwijać zbyt dużych prędkości. Szyny lub podkłady układano wzdłuż na platformie drezyny po jej obu bokach. W późniejszym okresie zamontowano hamulec i zmieniono napęd na dwu biegowy. Pracownicy obsługiwali dźwignie napędu w pozycji stojącej. Drezynę używano do transportu materiałów w rejonie stacji Wolsztyn do końca lat 80 tych XX wieku.

Parowozownia Wolsztyn