Kolejowy dźwig warsztatowy na platformie kolejowej o napędzie ręcznym 59 80 00 XU

Wolsztynie znajduje się obecnie jeszcze inny dźwig, zamontowany na platformie kolejowej, wykorzystywany kiedyś w warsztatach kolejowych. Podobnie jak poprzedni żuraw, zamontowany jest na platformie dwuosiowej. Przemieszczanie się po torze kolejowym na ogół odbywało się za pomocą mechanizmu ręcznego przy użyciu korb i przekładni zębatych mechanizmu jazdy. Stabilność podczas pracy zapewniały 4 opuszczane śrubowe podpory stałe.

  • Producent: Stelers Otis Piure
  • Rok produkcji: 1913
  • Nr fabryczny: 62
  • Udźwig: 5000 kg

Służył w pomorskiej DOKP, Przejęty ze skansenu w Choszcznie

Parowozownia Wolsztyn