Węglowy dźwig obrotowy na platformie kolejowej o napędzie ręcznym 59 80 07 XU

Zamontowanie na platformie kolejowej żurawi obrotowych służących do nawęglania parowozów znacznie zwiększało możliwości wykorzystania tych urządzeń. Możliwość przemieszczania się dźwigu po terenie parowozowni pozwoliła na zastosowanie jednego żurawia do nawęglania parowozów w różnych miejscach składnicy opału. Z czasem ich pierwotna funkcja stała się funkcją drugorzędną na rzecz wykorzystania podczas wykonywania różnych napraw części i podzespołów na warsztacie. Platforma, na której zamontowany był żuraw, była dwuosiowa o konstrukcji nitowano-spawanej wyposażona w normalne zestawy kołowe i typowy osprzęt, jak zderzaki, sprzęgła i maźnice stosowane na taborze PKP. Dla zapewnienia stateczności żurawia zastosowano specjalne kleszcze mocujące go do szyn. Napęd wysięgnika żurawia był elektryczny, natomiast przemieszczanie się po torze kolejowym na ogół odbywało się za pomocą mechanizmu ręcznego przy użyciu korb i przekładni zębatych mechanizmu jazdy. Żuraw taki miał możliwość pracy za pomocą zastępczego napędu pneumatycznego. Sprężone powietrze potrzebne do pracy takiego napędu pobierane było z układu hamulcowego parowozu.

Podstawowe dane techniczne:

  • Producent: Zakłady Ostrowieckie
  • Udźwig: 1200 kg
  • Wysokość podnoszenia: 8 m
  • Szybkość maks. w czasie transportu 30 km/h
  • Prędkość jazdy – napęd ręczny 4 km/h

Wyposażony w nożycowe odciągi szynowe. Służył w pomorskiej DOKP (Gdańsk), przejęty ze skansenu w Choszcznie. Ostatnia naprawa ZNTK Gdańsk.

Parowozownia Wolsztyn