Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W ramach tegorocznej edycji EDD zapraszamy na pokaz obrządzania parowozu oraz bezpłatne zwiedzanie Parowozowni, w dniu 18.09.2021r. w godzinach 12:30-14:00.

Zapraszamy również do przejazdu pociągiem prowadzonym przez parowóz na trasie Wolsztyn-Poznań Główny-Wolsztyn*. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny na stronie: https://www.parowozowniawolsztyn.pl/rozklad-jazdy/

*zakup biletów oraz odjazd pociągu ze stacji kolejowej w Wolsztynie.

Parowozownia Wolsztyn