Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny mający na celu promowanie dziedzictwa kulturowego, a także najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności dziedzictwa regionalnego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W ramach kolejnej edycji EDD zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie Parowozowni Wolsztyn z przewodnikiem, które odbędzie się w sobotę 14 września 2019 r. o godz. 15:00.