Konkurs fotograficzny

Parowozownia Wolsztyn ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą „Wolsztyńskie parowozy w obiektywie”, którego celem jest ukazanie  piękna lokomotyw oraz życia codziennego w Parowozowni. Zachęcamy do przysyłania fotografii archiwalnych z parowozami nieobsługującymi już ruchu planowego, jak również najnowszych zdjęć uchwyconych w różnych porach roku. Ideą konkursu jest ukazanie wyjątkowości wolsztyńskich parowozów oraz podkreślenie znaczenia istnienia Parowozowni w dziedzictwie kulturowym. Każde wybrane zdjęcie zostanie podpisane nazwiskiem autora oraz opublikowane w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej.

Z 12 najlepszych fotografii stworzone zostaną kalendarze na nadchodzący rok 2023, ich autorzy otrzymają od nas darmowy egzemplarz. Dodatkowo komisja konkursowa wyłoni trzy pierwsze miejsca, a laureaci otrzymają nagrody specjalne – rzeczowe.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Należy przesłać maksymalnie 2 zdjęcia.

Akceptujemy zdjęcia tylko z wolsztyńskimi parowozami lub z życia Parowozowni. Inne fotografie zostaną automatycznie odrzucone.

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2022r (do godziny 23:59).

1.Zdjęcia prosimy przesyłać w formie odpowiednich plików na nasz adres e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl lub na płycie CD-DVD/pendrive i dostarczyć na adres Parowozowni.

2.Minimalne wymiary 1600 x 1200 px

3.Format JPG, PDF, PNG, TIFF

4.Prosimy o nadanie tytułu lub podanie informacji, w jakim miejscu zdjęcie zostało wykonane.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Parowozownia Wolsztyn