Konkurs fotograficzny “Parowozowe Impresje 2019”

 

Wyniki konkursu

Prezentujemy 8 najlepszych prac tegorocznej edycji konkursu “Parowozowe Impresje 2019”, wyłonionych spośród 61 nadesłanych. Autorom poniższych fotografii najlepiej udało się spełnić wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursowym i ze wspaniałym efektem uchwycić w obiektywie aparatu wolsztyński parowóz pod parą, czy też zatrzymać ulotną chwilę codzienności Parowozowni Wolsztyn.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy niestrudzonego zapału w dalszych polowaniach na kolejowym szlaku!

Współorganizatorami zainicjowanego przez Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie konkursu “Parowozowe Impresje 2019” była Gmina Wolsztyn oraz Wolsztyński Dom Kultury, których przedstawiciele zasiedli w komisji konkursowej. Znaleźli się w niej również reprezentanci Żuczek Film Studio oraz Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni. 

 

Jürgen Hanelt “Pt47-65 z pociągiem osobowym, Nowawieś Mochy” – I miejsce
Krzysztof Górecki “Przywitanie się maszynistów” – II miejsce
Artur Wieczorek “Pod parą w stronę słońca” – II miejsce
Arkadiusz Subczak “Polska jesień” – III miejsce
Konrad Czapracki “Parowozownia Wolsztyn” – wyróżnienie
Michał Nowak “Piękna w Zbąszyniu” – wyróżnienie
Natalia Noszczyńska “Łuk triumfalny ” – wyróżnienie
Tomasz Florczak “Cień ” – wyróżnienie