Kontakt

Parowozownia Wolsztyn
Instytucja Kultury
Województwa Wielkopolskiego

ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

NIP 923 170 18 42, REGON 365338207

e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl


DANE KONTAKTOWE:

 • Dyspozytor – dni powszednie również po godz. 15:00 oraz soboty i niedziele

Informacja, rozkład jazdy parowozów

Tel. 663 294 664

Telefony czynne w godzinach pracy: poniedziałek – piątek, godz. 7:00-15:00

 • Stanowisko ds. promocyjno-muzealnych

PR, kontakt z mediami, zwiedzanie grup zorganizowanych z przewodnikiem (rezerwacja terminów), informacja turystyczna, rozkład jazdy parowozów

Tel. 506 985 166 / email: info@parowozowniawolsztyn.pl

 • Stanowisko ds. organizacji przejazdów specjalnych

Organizacja przejazdów specjalnych na zamówienie (pociągi pasażerskie retro), przejazdy do celów nagrań filmowych

Tel. 509 955 302

 • Naczelnik sekcji eksploatacji

Kwestie utrzymania taboru

Tel. 663 294 674

 • Stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych

Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

Tel. 500 757 745

Tel. 68 419 17 93

 

Formularz kontaktowy
(*) Pola wymagane

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób korzystających z formularza kontaktowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego jest Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, adres e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kontak@rodo-leszno.com.pl, tel.: 783479791.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO jako usprawiedliwionego interesu Administratora oraz w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie,
 2. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres do 2 lat.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Jak do nas trafić?

Parowozownia Wolsztyn