Kontakt

Parowozownia Wolsztyn
Instytucja Kultury
Województwa Wielkopolskiego

ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

NIP 923 170 18 42, REGON 365338207

e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl


DANE KONTAKTOWE:

  • Dyspozytor – dni powszednie również po godz. 15:00 oraz soboty i niedziele

Informacja, rozkład jazdy parowozów

Tel. 663 294 664

Telefony czynne w godzinach pracy: poniedziałek – piątek, godz. 7:00-15:00

  • Stanowisko ds. promocyjno-muzealnych

PR, kontakt z mediami, zwiedzanie grup zorganizowanych z przewodnikiem (rezerwacja terminów), informacja turystyczna, rozkład jazdy parowozów

Tel. 506 985 166

  • Stanowisko ds. organizacji przejazdów specjalnych

Organizacja przejazdów specjalnych na zamówienie (pociągi pasażerskie retro), przejazdy do celów nagrań filmowych

Tel. 663 291 432

  • Naczelnik sekcji eksploatacji

Kwestie utrzymania taboru

Tel. 663 294 674

  • Stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych

Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

Tel. 500 757 745

Tel. 68 419 17 93

 

Formularz kontaktowy
(*) Pola wymagane

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Fabryczna 1 tel. /68/4191793 e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl .

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające zarządzające stroną www

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Jak do nas trafić?

Parowozownia Wolsztyn