Dla Mediów

Akredytacje

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DLA MEDIÓW

 1. Podstawą wydania akredytacji dla mediów, upoważniającej do wejścia na teren Parowozowni Wolsztyn w dniach 27-29.04.2018 r., jest aktywna praca w zawodzie dziennikarza.
 2. Akredytacje wydawane są na podstawie okazania legitymacji prasowej lub aktywnych portali, kanałów, blogów, stron internetowych.
 3. Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji w chwili, gdy wykazane medium nie jest zgodne z profilem wydarzenia, nie jest na bieżąco aktualizowane bądź napłynęło zbyt wiele zgłoszeń z jednej redakcji / kanału / konta.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 23 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.
 5. Akredytację można odebrać w miejscu oznaczonym jako biuro prasowe / press office
  na terenie Parowozowni Wolsztyn najwcześniej w pierwszym dniu Parady Parowozów.
 6. Akredytacja upoważnia do wejścia na teren Parowozowni. Nie daje natomiast możliwości wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy (obszary oddzielone barierkami).
 7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 8. Zasady przyznawania akredytacji:
 • Uzupełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego pod linkiem: parowozowniawolsztyn.pl
 • Akredytacja może zostać przyznana jedynie dziennikarzom lub fotoreporterom, którzy wyślą skan wypełnionego formularza na adres info@parowozowniawolsztyn.pl do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12.00.
 • Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
 • Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.
 1. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji zostaną przesłane
  na podany we wniosku adres e-mail do dnia 25.04.2018 r.
 2. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.
 3. Akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez Parowozownię Wolsztyn w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Parowozownia Wolsztyn.

 

Formularz akredytacyjny

Parowozownia Wolsztyn