Ruch planowy parowozów

Zgodnie z umową zawartą z Kolejami Wielkopolskimi, obsługa ruchu planowego przez parowozy odbywać się będzie do dnia 10.12.2019 r.