Parowozy

Lokomotywy parowe znajdujące się na ewidencji parowozowni mają różny status. Parowozy eksploatowane obecnie lub te, które mogą być przywrócone do ruchu po wykonaniu odpowiedniej naprawy oznaczono jako czynne. Natomiast parowozy wyłączone z eksploatacji, których nie przewiduje się uruchomić oznaczono jako nieczynne.

Oznaczenie Producent Nr. fabr./Rok budowy Miejsce postoju Status
Ok1-322 Linke – Hoffmann 2269/1921 Wolsztyn – parowozownia Nieczynny
Ok1-359 Schwartzkopff – Berlin 6388/1917 Wolsztyn – parowozownia Nieczynny
Ok22-31 PFLwP – Chrzanów 238/1929 Wolsztyn – parowozownia Nieczynny
Ol49-7 Fablok – Chrzanów 2609/1951 Leszno Nieczynny
Ol49-23 Fablok – Chrzanów 2625/1952 Leszno Nieczynny
Ol49-59 Fablok – Chrzanów 3170/1953 Wolsztyn Czynny
Ol49-60 Fablok – Chrzanów 3171/1953 Leszno Nieczynny
Ol49-69 Fablok – Chrzanów 3180/1953 Wolsztyn – parowozownia Czynny
Ol49-85 Fablok – Chrzanów 3183/1953 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ol49-99 Fablok – Chrzanów 3211/1954 Leszno Nieczynny
Ol49-111 Fablok – Chrzanów 4073/1953 Leszno – lokomotywownia Nieczynny
Pm36-2 PFLwP – Chrzanów 663/1937 Wolsztyn Nieczynny
Pt47-65 Fablok – Chrzanów 2065/1949 Wolsztyn Czynny
Pt47-106 HCP Poznań 1304/1949 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Pt47-112 HCP Poznań 1310/1949 Wolsztyn – stacja Nieczynny
TKt48-143 Fablok – Chrzanów 4733/1956 Wolsztyn – stacja Nieczynny
TKt48-147 Fablok – Chrzanów 4737/1956 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Tr5-65 Orenstein & Koppel 8961/1921 Wolsztyn – parowozownia Nieczynny
Ty1-76 Linke – Hoffmann 1866/1919 Wolsztyn – parowozownia Nieczynny
Ty2-406 Orenstein & Koppel 13821/1943 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ty2-1086 Orenstein & Koppel 14327/1944 Leszno – lokomotywownia Nieczynny
Ty2-1298 Jung 11297/1944 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ty3-2 Schichau – Elbing 4448/1944 Leszno Nieczynny
Ty42-148 Fablok – Chrzanów 1647/1946 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ty43-92 HCP Poznań 1273/1948 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ty43-123 HCP Poznań 1354/1949 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ty45-379 HCP Poznań 1388/1949 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ty5-10 Schichau – Elbing 3413/1940 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Ty51-223 HCP Poznań 1532/1957 Wolsztyn – stacja Nieczynny
Parowozownia Wolsztyn