Prace remontowe torowiska

Z końcem listopada w Parowozowni rozpoczęły się intensywne prace przy remoncie torowiska. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym codziennie zauważalna jest realizacja kolejnych etapów robót. Poniżej dotychczasowe efekty prac: