Projekt

Informacja o projekcie „Pociąg do Europy”

23 marca Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie we współpracy z Parowozownią Wolsztyńską oraz PKP Cargo rozpoczyna projekt pt. “Pociąg do Europy”. W projekcie weźmie udział młodzież i kadra z trzech zaprzyjaźnionych krajów: Polski, Niemiec oraz Ukrainy. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat historii i perspektyw rozwoju transportu kolejowego w Europie, z uwzględnieniem jej metropolitalnego charakteru.

Terminy spotkań:

23.03. – 25.03.2023 Spotkanie przygotowawcze kadry
24.04. – 28.04.2023 Spotkanie młodzieży

W ramach projektu zaplanowano m.in. wykłady seminaryjne poświęcone przyszłości transportu kolejowego, warsztaty fotograficzne, zwiedzanie Parowozowni Wolsztyńskiej oraz przejazd zabytkowym parowozem. Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczce do Borówca, gdzie znajduje się największa w Polsce interaktywna makieta kolejowa oraz wezmą udział w konkursie na nowe logo Parowozowni Wolsztyńskiej. Konkurs zostanie ogłoszony już niebawem!

Kolej w Polsce ma długą i bogatą historię. Dziś jednak, w dobie szybkiego rozwoju technologicznego, kolej potrzebuje nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących zdobycze nauki.  Do tego potrzebne są młode i kreatywne osoby, które pomogą odczarować wizerunek kolei. Właśnie dlatego powstał projekt “Pociąg do Europy”, który ma na celu zachęcić młodzież do korzystania z tej formy transportu oraz dostrzec w kolejnictwie możliwości swojego rozwoju edukacyjnego i realizacji aspiracji zawodowych.

Projekt Polsko-Niemiecko-Ukraiński możliwy jest dzięki otrzymaniu przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie dofinansowania z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, współdziałaniu z Parowozownią Wolsztyńską Instytucją Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, PKP Cargo oraz przy wsparciu Pana Jacka Skrobisza Starosty Wolsztyńskiego.

Parowozownia Wolsztyn