Pt47-65

Wielu z Was zastanawia się co słychać u naszej Pt47-65. Jak wiadomo parowóz znajduje się w Czechach w specjalistycznym zakładzie remontu kotłów, gdzie ma wykonywaną rewizje wewnętrzną. Na chwilę obecną z kotła parowozu zostały wymontowane wszystkie rury ogniowe, wykonano pomiary i badania ścian. Kocioł jest już po wizycie inspektora polskiego Transportowego Dozoru Technicznego, który dokonał rewizji wszystkich elementów i zalecił montaż nowych rur. Rury są już zawalcowane na odpowiedni wymiar ścian sitowych, obecnie trwa ich montaż w kotle. W najbliższym czasie po zakończeniu montażu płomienic i płomieniówek zostanie wykonana próba szczelności (próba wodna) po jej pozytywnym wyniku, kocioł będzie przygotowywany do próby na gorąco pod parą. Mamy nadzieje, że pracę będą postępowały zgodnie z planem i na wiosnę parowóz zostanie przetransportowany do Wolsztyna.

Parowozownia Wolsztyn