Regulamin przejazdu RETRO

REGULAMIN PRZEJAZDU POCIĄGIEM OKOLICZNOŚCIOWYM RETRO Z OKAZJI „DNIA DZIECKA”

Na trasie Wolsztyn-Szreniawa-Wolsztyn

w dniu 30.05.2021.

Postanowienia ogólne

 1. Przejazd pociągiem okolicznościowym retro organizowany jest przez Parowozownię Wolsztyn zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd zgodnie z licencją jest Parowozownia Wolsztyn zwaną dalej Przewoźnikiem.
 3. Uczestnik przejazdu ma obowiązek przestrzegać regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w pociągach Przewoźnika.
 4. Uczestnik przejazdu ma obowiązek posiadać bilet elektroniczny zakupiony przez platformę ToBilet.pl
 5. Uczestnik nie posiadający ważnego biletu na przejazd, w trakcie przejazdu może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania przejazdu.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie i innych osób.
 7. Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w pociągach. W wątpliwych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość wezwania uprawnionych służb w celu przeprowadzenia badania trzeźwości – pozytywny wynik badania eliminuje uczestnika z imprezy oraz stanowi podstawę do utraty roszczeń tyt. zwrotu wniesionej opłaty.
 8. Dzieci mogą brać udział w przejeździe tylko pod opieką osoby dorosłej. Za osoby niepełnoletnie uznaje się dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.
 9. W czasie jazdy pociągu w wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10.  W pociągu zabrania się przewożenia zwierząt.
 11.  Wózki dziecięce można przewozić w miejscu wskazanym przez obsługę.
 12.  Podczas wsiadania i wysiadania z pociągu należy zachować szczególną ostrożność.
 13.  W czasie jazdy zabrania się wychylania przez okna i otwierania drzwi.
 14.  W czasie jazdy zabrania się przebywania na platformach oraz przejściach między wagonami.
 15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe  powstałe z winy uczestników.
 16.  W sytuacjach awaryjnych wypadkowych (w tym powodujących urazy uczestników przejazdu) należy:
 17. Natychmiast powiadomić organizatorów imprezy lub właściwe służby, wykorzystując dostępne środki łączności
 18. Stosować się do poleceń osób kierujących akcją ratowniczą
 19. Zachować szczególną ostrożność, zwracając uwagę na źródło zagrożenia
 20. Opuścić strefę zagrożenia oraz informować inne osoby o powstałym wypadku lub awarii
 21. Zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo udzielając pomocy poszkodowanym lub ograniczając skutki awarii, bądź wypadku.
 22.  Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 23. Uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką podczas całego  przejazdu.

Cennik biletów:

Do 3 lat – bezpłatnie (jeśli nie wymaga osobnego miejsca siedzącego)

4-16 lat – bilet ulgowy 1 zł

Od 17 lat – bilet normalny 10 zł

Parowozownia Wolsztyn