Regulamin przejazdu RETRO

REGULAMIN PRZEJAZDU POCIĄGIEM OKOLICZNOŚCIOWYM RETRO

Postanowienia ogólne

 1. Przejazd pociągiem okolicznościowym retro organizowany jest przez Parowozownię Wolsztyn zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd zgodnie z licencją jest Parowozownia Wolsztyn zwaną dalej Przewoźnikiem.
 3. Uczestnik przejazdu ma obowiązek przestrzegać regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w pociągach Przewoźnika.
 4. Uczestnik przejazdu ma obowiązek posiadać bilet elektroniczny zakupiony przez platformę ToBilet.pl, za wyjątkiem
  dzieci do lat 4 niezajmujących osobnego miejsca siedzącego. 
 5. Uczestnik nie posiadający ważnego biletu na przejazd, w trakcie przejazdu może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania przejazdu.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie i innych osób.
 7. Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w pociągach. W wątpliwych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość wezwania uprawnionych służb w celu przeprowadzenia badania trzeźwości – pozytywny wynik badania eliminuje uczestnika z imprezy oraz stanowi podstawę do utraty roszczeń tyt. zwrotu wniesionej opłaty.
 8. Dzieci mogą brać udział w przejeździe tylko pod opieką osoby dorosłej. Za osoby niepełnoletnie uznaje się dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.
 9. W czasie jazdy pociągu w wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10.  W pociągu zabrania się przewożenia zwierząt.
 11.  Wózki dziecięce można przewozić w miejscu wskazanym przez obsługę.
 12.  Podczas wsiadania i wysiadania z pociągu należy zachować szczególną ostrożność.
 13.  W czasie jazdy zabrania się wychylania przez okna i otwierania drzwi.
 14.  W czasie jazdy zabrania się przebywania na platformach oraz przejściach między wagonami.
 15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe  powstałe z winy uczestników.
 16.  W sytuacjach awaryjnych wypadkowych (w tym powodujących urazy uczestników przejazdu) należy:
  • Natychmiast powiadomić organizatorów imprezy lub właściwe służby, wykorzystując dostępne środki łączności
  • Stosować się do poleceń osób kierujących akcją ratowniczą
  • Zachować szczególną ostrożność, zwracając uwagę na źródło zagrożenia
  • Opuścić strefę zagrożenia oraz informować inne osoby o powstałym wypadku lub awarii
  • Zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo udzielając pomocy poszkodowanym lub ograniczając skutki awarii, bądź wypadku.
 17. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Parowozownia Wolsztyn