Renowacja Parowozów

Informujemy, że nasza Instytucja złożyła w bieżącym miesiącu wniosek o dofinansowanie renowacji czterech parowozów – zimnych eksponatów Parowozowni Wolsztyn. W ramach programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zostały wybrane cztery parowozy towarowe: Ty45-379, Ty43-123, Ty2-406 oraz Ty5-10 , które w ramach tego projektu zostaną odmalowane i zabezpieczone przed korozją. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, co pozwoli nam na budowanie kolekcji zimnych eksponatów jakie będą udostępnione naszym gościom do zwiedzania.

W tym roku udało nam się już z własnych środków odrestaurować parowóz TKt48-143, który stacjonuje przed wejściem do Parowozowni. Zwiedzający dzięki temu mogą wejść do środka lokomotywy oraz zobaczyć jak wygląda prawdziwa kabina maszynistów. Wierzymy, że bogactwo zabytkowego taboru kolejowego i obiektów architektury kolejowej, pozwoli nam na uatrakcyjnienie naszej oferty turystycznej oraz spowoduje większy napływ zwiedzających do Parowozowni.

TKt48-143 przed i po renowacji
Parowozownia Wolsztyn