Rozpoznanie terenu przez KPPSP w Wolsztynie

W dniach 18-20 sierpnia 2020r. w parowozowni odbywało się rozpoznanie operacyjne obiektu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

W trwających kilka dni ćwiczeniach uczestniczyli strażacy wszystkich trzech zmian służbowych. Wizyta miała na celu przede wszystkim rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków, rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych, pożarowych i ewakuacyjnych, sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu, a także rozpoznanie zaopatrzenia wodnego.

Wolsztyńskiej KPPSP składamy serdeczne podziękowania za poświęcony nam czas oraz za to, że dzięki powyższym działaniom możemy czuć się zawsze bezpiecznie.