Tr5-65

Zakończony został pierwszy etap przygotowań kotła parowozu Tr5-65 do inspekcji przez organ uprawniony, jakim jest w Polsce Transportowy Dozór Techniczny. Na chwilę obecną z walczaka kotła zostały usunięte wszystkie rury ogniowe, elementy przegrzewacza i przepustnica. Wnętrze zostało oczyszczone z kamienia i osadów. Dokonaliśmy wizualnej oceny stanu blach kotła, ścian sitowych i innych elementów, mamy nadzieje, że już niedługo po wizycie inspektora, będziemy mogli przystąpić do dalszych prac przy parowozie.

Parowozownia Wolsztyn