Wagon towarowy 7780 Xk

Wagon towarowy o konstrukcji typowej dla taboru kolei węgierskich – tj. ze stalowym szkieletem pudła i zastrzałami łączącymi słupek narożny z przydrzwiowym. Każdy zastrzał łączony jest z narożnikiem ok. 300 mm poniżej obwodziny górnej, a w połowie tego odstępu zarówno na ścianach bocznych, jak i czołowych rozpięto poziomy, stalowy pręt. Świadczy to o przeznaczeniu wagonu do przewozu bydła – przestrzeń pomiędzy końcem zastrzału a obwodziną była pozbawiona oszalowania i służyła wentylacji. Na tabliczce firmowej (niestety nie zachowała się) w języku… francuskim (wagony dla MAV budowały zwykle fabryki węgierskie) był napis o treści ”Les atelier de konstruktion Nord de la France et N. Caise Delcuve. Societe Anonyme Division de la couviere (Belgique) 1911”. Tak, więc jest to unikalny wagon węgierski budowy francusko-belgijskiej! (Na podstawie Świat kolei 6/2006).

Prezentowany wagon nie pochodzi ze składu Specjalnego Pociągu Ratunkowego (SPR). Pomysłodawcą i twórcą zorganizowania w wagonie zbioru sprzętu ratownictwa kolejowego był Bernard Kramer, długoletni Kierownik Specjalnego Pociągu Ratunkowego w Poznaniu. W latach 70-tych ubiegłego wieku wagon ten był używany przez służbę drogową jako wagon warsztatowy (najprawdopodobniej jako kuźnia). Z inicjatywy załogi poznańskiego SPR-u na przełomie lat 1979/1980 wagon ten z uwagi na jego zabytkowy charakter został przejęty przez Lokomotywownię Poznań celem umieszczenia w nim kolekcji sprzętu używanego dawniej w ratownictwie kolejowym.

Po wyburzeniu niepotrzebnych ścianek, wyczyszczeniu, zakonserwowaniu i uzupełnieniu brakujących elementów został on przystosowany do prezentowania zgromadzonego sprzętu. Długie lata wagon wraz ze zbiorem sprzętu udostępniony był zwiedzającym na terenie Lokomotywowni Poznań, przekształconej następnie w Zakład Taboru w Poznaniu.

Zgodnie z przepisami o pociągach ratunkowych i postępowaniu w razie wypadków kolejowych, wprowadzonych instrukcją M38, od 1 czerwca 1948 r. na PKP do malowania wagonów należało stosować kolor jasnoniebieski. W roku 1955 znowelizowaną instrukcją Mt-38 wprowadzono obowiązek stosowania koloru granatowego i na taki kolor (pomimo niezadowolenia załogi) zostały pomalowane wagony w Poznaniu. W roku 1967 do Poznania trafił nowy dźwig EDK-1000 pomalowany na kolor jasnoniebieski. Wykorzystano ten fakt i wagon załogi pociągu dźwigowego przemalowano również na jasnoniebiesko. Po dwóch latach wszystkie wagony wchodzące w skład SPR-u pomalowane były już na jasnoniebiesko. Od tej pory wbrew zapisom instrukcji Mt-38 wagony Specjalnego Pociągu Ratunkowego w Poznaniu pomalowane były na jasnoniebiesko. Z tego powodu, kiedy w roku 2005 odrestaurowano ten zabytkowy wagon, pomalowano go na kolor jasnoniebieski.

Parowozownia Wolsztyn