Wolsztyńskie parowozy jednymi z najbardziej zapracowanych na świecie!

W majowym wydaniu angielskiego czasopisma kolejowego “Steam Railway” ukazał się bardzo ciekawy ranking, w którym zaprezentowano pięć najbardziej zapracowanych parowozów na świecie w 2019 roku. Wśród nich aż dwie pozycje, trzecią oraz piątą, zajęły parowozy Parowozowni Wolsztyn!

Parowóz Ol49-69 (3 miejsce) pokonał w ubiegłym roku 35 151 km, natomiast Ol49-59 (5 miejsce) zaledwie 1 115 km mniej, przejeżdżając 33 036 km. Tak imponująca liczba pokonanych kilometrów zapewniła wolsztyńskim parowozom miejsce w światowej czołówce najbardziej eksploatowanych lokomotyw parowych.

Miejsce trzecie – Ol49-69

Back to Poland: Wolsztyn’s two working 2-6-2s ran remarkably evenly in 2019, with No. Ol49-69 in action for one day fewer than its classmate – but running an extra 693 miles at 21,225. If the balance between the two engines had been less equally split last year, might one of them have managed a higher spot than third?

Foto: An almost daily view of Wolsztyn shed… and with this engine on 146 days last year. Fablok 2-6-2 No. Ol49-69 is on the servicing road in December 2017, while 2-10-0 No. Ty1-76 stands cold alongside; unlike its postwar stablemate, the former Prussian “G12” has not run in years.

Autor: Tony Streeter

Powrót do Polski: Dwa pracujące w Wolsztynie parowozy serii Ol49 – Ol49-59 i Ol49-69 – jeździły w roku 2019 wyjątkowo równomiernie. Pomimo, iż lokomotywa Ol49-69 była „pod parą” o jeden dzień krócej, to właśnie ona przejechała o 693 mile (1 115 km) więcej, pokonując łącznie 21 225 mil (34 151 km). Być może, gdyby w ubiegłym roku praca pomiędzy powyższymi parowozami została podzielona nieco inaczej, jednemu z nich udałoby się zająć w rankingu miejsce jeszcze wyższe niż trzecie?

Foto: Niemal codzienny widok w wolsztyńskiej parowozowni… dzięki tej lokomotywie przez 146 dni w ubiegłym roku. Wyprodukowana w Fabloku Ol49-69 jeździ niezmiennie od czasu przeprowadzonej w grudniu 2017 r. naprawy głównej. Stojący obok Ty1-76 (seria „G12”), w przeciwieństwie do „oelki” nie jest czynny od lat.

Miejsce piąte – Ol49-59

Running for 147 days in 2019, this Wolsztyn 2-6-2 posted a total of 20,532 miles – most of it running cross-country between there and Leszno some 30 miles away. In that time, as in years before, the Fablok engine and its two coaches were a regular sight for students on their way to collage in the mornings, or returning after lunch. However, while it’s a big figure, it’s not enough to win the Ol49 the top spot – in 2019 at least.

Foto: Ol49-59 runs round the stock at Wolsztyn for the Afternoon service to Leszno on January 21 2020.

Autor: Nick Brodrick / S

Wolsztyńska lokomotywa parowa Ol49-59 kursowała w roku 2019 przez 147 dni, przejeżdżając łącznie 20 532 mil (33 036 km), w większości na linii Wolsztyn – Leszno (około 30 mil – 46 km). W tym czasie, podobnie jak przed laty, parowóz Fabloka wraz z prowadzonymi przez niego wagonami był stałym widokiem dla uczniów i studentów dojeżdżających do swych szkół. Chociaż liczba przejechanych przez lokomotywę kilometrów jest imponująca, nie wystarczyło to, by zajęła w rankingu wyższe miejsce – przynajmniej w 2019 roku.

Foto: Ol49-59 z pociągiem planowym opuszcza wolsztyńską stację i udaje się do Leszna. 21 stycznia 2020 r.