Zamawianie pociągów

Istnieje możliwość zamówienia przejazdu pociągiem prowadzonym przez parowóz na wyłączność. Usługa kalkulowana jest indywidualnie.

Zapytania dotyczące możliwości przejazdu na określonej trasie, posiadanego taboru, rezerwacji dostępnych terminów, a także zamówienia na przejazdy taborem historycznym prosimy składać poprzez e-mail bądź listownie na adres:

Parowozownia Wolsztyn
ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

info@parowozowniawolsztyn.pl
d.gulowaty@parowozowniawolsztyn.pl

Tel. +48 663 291 432

Informacje dodatkowe dotyczące dostępnych parowozów i wagonów w zakładce Parowozy i Tabor wagonowy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Fabryczna 1 tel. /68/4191793 e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl .

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz Art.6, ust 1, lit. c (RODO) – obowiązki wynikające z przepisów prawa: Ordynacji podatkowej i ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  na podstawie Art.6, ust 1, lit. c (RODO) – 6 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub w czasie określonym przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Parowozownia Wolsztyn